ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1 PIZZA

1 MEDIUM PIZZA

8.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 LARGE PIZZA

9.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 EXTRA LARGE PIZZA

14.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 PREMIUM LARGE PIZZA

15.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 2 PIZZAS

2 MEDIUM PIZZAS

16.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 LARGE PIZZAS

18.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 EXTRA LARGE PIZZAS

21.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 PREMIUM LARGE PIZZAS

21.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 3 PIZZAS

3η+ MEDIUM PIZZAS

16.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ LARGE PIZZAS

18.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ EXTRA LARGE PIZZAS

21.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ PREMIUM LARGE PIZZAS

21.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
Οι  παραπάνω τιμές προσφοράς ισχύουν με βάση τις αρχικές τιμές καταλόγου.