ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

CLASSICCREATE YOUR OWNSIGNATURE MIX
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1 PIZZA

1 MEDIUM PIZZA

10.00€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 LARGE PIZZA

12.00€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

15.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 2 PIZZAS

2 MEDIUM PIZZAS

18.00€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 LARGE PIZZAS

21.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

24.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 3 PIZZAS

3η+ MEDIUM PIZZAS

18.00€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ LARGE PIZZAS

21.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

24.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1 PIZZA

1 MEDIUM PIZZA

10.00€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 LARGE PIZZA

11.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

14.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 2 PIZZAS

2 MEDIUM PIZZAS

18.00€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 LARGE PIZZAS

19.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

22.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 3 PIZZAS

3η+ MEDIUM PIZZAS

18.00€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ LARGE PIZZAS

19.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

22.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1 PIZZA

1 MEDIUM PIZZA

8.00€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 LARGE PIZZA

9.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

1 EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

12.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 2 PIZZAS

2 MEDIUM PIZZAS

16.00€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 LARGE PIZZAS

18.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

21.99€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 3 PIZZAS

3η+ MEDIUM PIZZAS

16.00€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ LARGE PIZZAS

18.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

3η+ EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

21.99€
οι 2 πρώτες και 35% έκπτωση στις επόμενες
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 2 PIZZAS

2 MEDIUM PIZZAS

17.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 LARGE PIZZAS

20.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ

2 EXTRA LARGE/PREMIUM LARGE PIZZAS

23.50€
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗΝ
Η προσφορά αφορά την αγορά 2 pizzas από διαφορετικές κατηγορίες.
Αν επιλέξετε και μία επιπλέον πίτσα από την τρίτη κατηγορία θα έχει έκπτωση -35% της αρχικής τιμής καταλόγου.
Οι παραπάνω τιμές προσφοράς ισχύουν με βάση τις αρχικές τιμές καταλόγου.
Οι  παραπάνω τιμές προσφοράς ισχύουν με βάση τις αρχικές τιμές καταλόγου.